Język rosyjski - jrosyjski.pl

Darmowy kurs

Zapraszamy na darmowy kurs języka rosyjskiego od podstaw.

Ćwiczenia z Partykuły

1. Wybierz odpowiednią formę z nawiasu:

1. Вдруг Катя сказала: ....................................( вот он идет /вот он идут)

2. .................................................................( ты теперь влюбленный - где уж там влюбленный/ ты теперь влюбленный - где уже там влюбленный).

3. ..............................( действительно/ действительнa) он сегодня выглядит странно.

4. .........................................( она как закричить !/ она какая закричить !), она такая громкая.

5. .....................................( Ладнa вам спорить!/ Ладно вам спорить!).

2. Przetłumacz na język rosyjski zdania:

1. Anton, kiedy wyjechałeś na Ukrainę było ci tam dobrze?.

2. Kasiu masz teraz czas, chciałabym z tobą poważnie porozmawiać.

3. On ani jednej minuty nie chciał stracić, wiedział ze to ostatnie chwile jej życia.

4. Chciałoby się pojechać na wycieczkę.

5. To zaczęło się już wczoraj.

3. Przetłumacz na język polski partykuły :

1. Только

2. Точно

3. Хоть

4. скорее

5. вот бы

4. Przetłumacz na język rosyjski partykuły :

1. jak by nie

2. ledwo, jak tylko

3. było

4. oto, ot

5. nawet i

5. Przetłumacz na język rosyjski wykrzykniki:

1. halo

2. basta

3. brawissimo

4. dobrze

5. zdrowo

6. Przetłumacz na język polski wykrzykniki:

1. Подумаешь

2. пожалуй

3. скажите

4. страх

5. тсс

6. ура

7. шабаш

8. шах

9. марш

10. капут

7. Przetłumacz na język rosyjski zdania:

1. Po prostu. Jest tu dobrze (cudownie)! Uh!

2. Uch ty, moja słodziutka, uch ty, moja miluteńka.

3. Aj... ty taki!

4. Aga! - zakrzyczał

5. Nasze dziewczynki...oh...

8. Przetłumacz na język polski zdania:

1. Алло ! это ты мамочка?. Это я Аня , я целую тебя чмок.

2. Я такая злая, ух-ах!

3. Ты будь острожнее, ведь там стреляют тяф-тяф.

4. Караул, я заблудилaсь, кто-то может мне помочь?

5. Ура!ура! мы победили!!!

9. Wybież odpowiednią formę z nawiasu:

1. Я не согласна с вами, по-моему ...........................................( все это простa ерунда/ все это просто ерунда).

2. В магазине мне сказали, что : .........................................( это стоить толькa 5 злотых/ это стоить только 5 злотых).

3. Заплаканная мать сказала мужу: ........................................( Дай хот надежду/ Дай хоть надежду).

4. Я так хотела бы отдохнуть .................................( скоре бы отпуск! / скорее бы отпуск!).

5. Марина ....................................( спасибо за угощение/ спасибa за угощение).

10. Przetłumacz na język rosyjski partykuły i wykrzykniki:

1.tylko, jedynie

2.jak

3.czyżby

4.czy, czyżby

5.jak, niby

6.dzień dobry

7.wybaczcie

8.osanna

9.ratunku , na pomoc

10. mersi

Odpowiedźi :

1.

1. вот он идет/ 2. ты теперь влюбленный - где уж там влюбленный/ ты теперь влюбленный// 4. она как закричить !/5. Ладно вам спорить!/ 2.

1. Антон когда ты выехал на Украину была ли тебе здесь хорощо?.

2. Катя есть ли у тебя теперь время, я хотела бы с тобой серьезно поговорить.

3. Он ни одной минуты не хотел потерять,он знал, что это последние минуты ее жизни.

4. Хотелось бы поехать на экскурсию .

5. Это началось еще вчера.

3.

1. tylko/ 2. jak, niby/ 3. choćby, chociażby/ 4. prędzej, szybciej/ 5. oto by, ot by

4.

1. как бы не / 2. чуть / 3. было б /4. вот /5. Даже и/

5.

1. Алло/ 2. Баста/3.Брависсимо/4.Добро/5.Здорово/

6.

1. pomyślisz

2. chyba, pewnie, być może

3. tss

4. strach

5. powiedźcie

6. hura

7. szabasz

8. szach

9. marsz

10. kaput

7.

1. А просто. Хорошо здесь! Ух !

2. Ух ты, моя сладенькая, ух ты, моя миленькая

3. Ай... ты такой!

4. Ага! - он закричал

5. Наши девочки...ох...

8.

1. Halo! To ty mamusiu?. To ja Ania, całuję cię cmok.

2. Jestem taka zła, uh-ah!

3. Bądź ostrożniejszy, przecież tam strzelają pif-paf.

4. Na pomoc (pomocy), zabłądziłam, czy może mi ktoś pomóc?

5. Hura! Hura!zwyciężyliśmy!!!

9.

1. 6. все это просто ерунда/ 7. это стоить только 5 злотых/ 8. Дай хоть надежду/ 9. скорее бы отпуск! / 10. спасибо за угощение

10.

1. Лишь / 2. как /3. Неужели/ 4. Разве/5. Точно/6.Здравствуй/ 7.извините/ 8. осанна 9.караул/ 10. Мерси

© EDUCENTRUM Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć   Polecamy: WOS, Angielski, GeografiaStrony internetowe Warszawa