Język rosyjski - jrosyjski.pl

Darmowy kurs

Zapraszamy na darmowy kurs języka rosyjskiego od podstaw.

Imiesłów przymiotnikowy

Jest to forma czasownika, która posiada cechy czasownika i przymiotnika.

Cechy czasownika

 • Czasowniki przechodnie(переходные глаголы) i czasowniki nieprzechodnie (непереходные глаголы)
 • Kategoria strony (категория залога) 
 • Kategoria aspektu (категория вида), imiesłowy czasowników niedokonanych posiadają formy czasu teraźniejszego i czasu przeszłego, a imiesłowy czasowników dokonanych posiadają tylko formy czasu przeszłego 
 • Kategoria czasu (категория времени), imiesłowy przymiotnikowe posiadają tylko dwie formy czasu: czasu teraźniejszego i czasu przeszłego( form czasu przyszłego nie posiadają) 
 • Nie posiada kategorii trybu (категории наклонения) i kategorii osoby (категории лица).

Cechy przymiotnika

 • Oznacza cechę przedmiotu
 • Posiada kategorię rodzaju (категория рода)
 • Kategorię liczby (категория числа)

Odmiana imiesłowu przymiotnikowego


Przypadek

Падеж

Mianownik, ( kto? co?)

именительный падеж ( кто? что?)

Dopełniacz, ( kogo? czego?)

родительный падеж ( кого? чего?)

Celownik, ( komu? czemu?)

дательный падеж (кому? чему?)

Biernik, ( kogo? co?)

винительный падеж (кого? что?)

Narzędnik, ( kim? czym?)

тварительный падеж (кем? чем?)

Miejscownik, ( o kim? o czym?)

предложный падеж (о кем? о чем?)

Rola w zdaniu

W zdaniu pełni rolę przydawki (определения) i orzeczenia imiennego (именного сказуемого)

Podział imiesłowów przymiotnikowych i ich tworzenie

Imiesłów przymiotnikowy czynny (причастие действительного залога)

Posiada tylko pełną formę czasownika. Posiada dwie formy czasu: czas teraźniejszy i czas przeszły( form czasu przyszłego nie posiada).

Imiesłów przymiotnikowy czynny czasu teraźniejszego

W języku polskim imiesłów przymiotnikowy czynny posiada końcówkę ący : robiący, śmiejący się, śpiewający

 • Tworzy się od tematu czasownika czasu teraźniejszego przy pomocy: sufiksu ущ ющ – dla czasowników należących do koniugacji I
 • sufiksu ащ/ ящ - dla czasowników należących do koniugacji II
 • oraz dodajemy końcówkę przymiotnika:
 • dla rodzaju męskiego - ий(miękka odmiana) /ый(twarda odmiana)
 • dla rodzaju żeńskiego ая(twarda odmiana)/яя(miękka odmiana)
 • dla rodzaju nijakiego ое(twarda odmiana)/ ее(miękka odmiana)
 • dla liczby mnogiej ие(miękka odmiana)/ ые(twarda odmiana)
 • соблюдать (po odcięciu bezokolicznika otrzymujemy temat czasownika czasu teraźniejszego) соблюда, do którego dodajemy odpowiedni sufiks (w tym wypadku jest to sufiks dla czasowników należących do koniugacji I) соблюда+ющ+ końcówka przymiotnika ий /ый /ая/ яя /ое /ее/ ие /ые: соблюдающий : śledzący
 • читать – читающий czytający
 • делать-делающий robiący
 • требовать-требующий wymagający
 • нарисовать-nie od każdego czasownika można utworzyć imiesłów przymiotnikowy czynny czasu teraźniejszego rysujący

Imiesłów przymiotnikowy czynny czasu przeszłego

W języku polskim nie ma odpowiednika dla tego imiesłowu, dlatego tłumaczy się go poprzez formę opisową np. ten, który czekał, ten, który robił.

 • Tworzy się od tematu bezokolicznika przy pomocy sufiksów вш (po samogłoskach)ш (po spółgłoskach) + końcówka przymiotnika ий:
 • Читать – читавший ten, który czytał
 • Делать- делавший ten, który robił
 • Требовать-требовавший ten, który wymagał
 • Нарисовать-нарисовавший –ten, który narysował
 • Od niektórych czasowników czasu przeszłego imiesłowy przymiotnikowe czynne czasu przeszłego tworzy się nie od bezokolicznika a od tematu czasu przeszłego.

Imiesłów przymiotnikowy bierny (причастие страдательного залога)

 • Posiada pełną i krótką formę czasownika.
 • Posiada dwie formy czasu: czas teraźniejszy i czas przeszły (form czasu przyszłego nie posiada).

Imiesłów przymiotnikowy bierny czasu teraźniejszego

W języku polskim zakończony jest końcówką ny: zrobiony, skończony, zamykany.

 • Tworzy się od tematu czasownika czasu teraźniejszego od czasowników przechodnich przy pomocy sufiksów емом– dla czasowników należących do koniugacji I sufiksu им – dla czasowników należących do koniugacji II oraz dodajemy końcówkę przymiotnikaый
 • Читать – читаемый czytany
 • Делать- делаемый robiony
 • Требовать-требуемый wymagany
 • Нарисовать- nie od każdego czasownika można utworzyć imiesłów przymiotnikowy bierny czasu teraźniejszego narysowany

Imiesłów przymiotnikowy bierny czasu przeszłego

W języku polski także posiada końcówkę na ny: przeważnie tworzy się go od czasowników dokonanych (zdarza się jednak, że i od czasowników niedokonanych można je utworzyć: читанный деланный) tworzy się od tematu bezokolicznika czasowników przechodnich przy pomocy: sufiksu нн sufiks ten dodajemy do czasowników , których temat kończy się na а/ я oraz dodajemy końcówkę przymiotnika ый:

 • деланный-robiony
 • сделанный-zrobiony
 • званный-wołany, wzywany
 • названный-nazwany, zatytułowany
 • изданный-wydany, uchwalony
 • Sufiksu енн sufiks ten dodajemy do czasowników , których temat kończy się na и/ е oraz dodajemy końcówkę przymiotnika ый:
 • бережённый –pilnowany
 • разбуждённый –obudzony
 • разделённый-podzielony, rozdzielony
 • куренный-palony
 • Sufiksu т sufiks ten dodajemy do czasowników , których temat kończy się na о /ну /ере  oraz dodajemy końcówkę przymiotnika ый:
 • тёртый – nacierany, wycierany

Imiesłów przymiotnikowy czynny czasu teraźniejszego –

Imiesłów przymiotnikowy czynny czasu przeszłego,

Imiesłów przymiotnikowy bierny czasu teraźniejszego,

Imiesłów przymiotnikowy bierny czasu przeszłego,

Бегающий biegający

Бегавший ten,który biegał

-------------

---------------

Бегущий biegnący

Бежавший ten, który biegał

------------

---------------

Берегущий pilnujący

берегший ten, który pilnował

------------

Береженный pilnowany

Борющийся walczący

Боровшийся ten, który walczył

------------

------------

Делающий robiący

Делавший ten, który robił

Делаемый robiony

Деланный robiony

Жалеюший żałujący

Жалевший ten, który żałował

Жалеемый żałowany

------------
© EDUCENTRUM Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć   Polecamy: WOS, Angielski, GeografiaStrony internetowe Warszawa