Język rosyjski - jrosyjski.pl

Darmowy kurs

Zapraszamy na darmowy kurs języka rosyjskiego od podstaw.

Liczebnik ćwiczenia

Liczebniki główne ćwiczenia


Ćwiczenie 1. Odmień liczebnik i znajdujący się rzeczownik lub przymiotnik:

2 человек
3 кошка
2 авто
3 девушка
5 окно
2  пожилый человек
3 маленькая кошка
2 новое авто
3  прекрасная девушка
5  большое окно


Ćwiczenie 2. Wstaw brakujące litery:

од...н
чет....ре
девят.....
ми.....иард
один...адцать
ше...ть
восем....
двад....ать
сор....к
двес...и
мил....он

Ćwiczenie 3. Napisz słownie po rosyjsku liczebniki:

1
3
4
6
7
10
15
19
21
40
55

Liczebniki w połączeniu z rzeczownikiem lub przymiotnikiem ćwiczenia


Ćwiczenie 4. Wstaw odpowiednią formę:

1. Вчера я купила .....................(2 новые стул).
2. У моего мужа ......................(12 старые рубахи).
3. На автобусной остановке стояли ...........................(3 прекрасные девушки).
4. У каждой кошки ....................(7 житье).
5. Золотая рыбка исполняет....................(3 желание).
6. B этом здании .....................(9 окно)
7. B автодорожной катастрофе участвовало ..................(5 автобус)
8. Олег купил своей сестре ..........................(3 тетрадь).
9. Мне нужны ..................(2 сумка) и ...............(1 портфель).
10. Y моей тети ................(3 дочки).

Liczebniki porządkowe ćwiczenia


Ćwiczenie 5. Wstaw odpowiednie liczebniki porządkowe do danych rzeczowników, zwróć uwagę na rodzaj , wskaż w jakim rodzaju został użyty rzeczownik:

5 авто
10 дом
15 девушка
4 здание
100 ошибка

Tłumaczenia liczebnik ćwiczenia


Ćwiczenie 6. Przetłumacz na język rosyjski:


troje/trojga/trojgu
dwoje/dwojga/dwojgu
czworo/czworga/czworgu
pięcioro /pięciorga/pięciorgu
ośmioro/ośmiorga/ośmiorgu

Odpowiedzi

Ćwiczenie 1

1)  2 человек – два человека
3 кошка – три кошки
2 авто – два авта
3 девушка – три девушки
5 окно – пять окон
2  пожилый человек – два пожилых человека
3 маленькая кошка – три маленькие кошки
2 новое авто – два новых авт
3  прекрасная девушка – три прекрасные девушки
5  большое окно – пять больших окон

Ćwiczenie 2

од.и..н
чет..ы..ре
 девять.....
ми.лл....иард
один.н..адцать
 ше..с.ть
 восем..ь..
 двад.ц.ать
сор.о...к
двес..т.и
мил.л.он

Ćwiczenie 3


1 один
3 три
4 четыре
6 шесть
7 семь
10 десять
15 пятнадцать
19 девятнадцать
21 двадцать один
40 сорок
55 пятьдесят пять

Ćwiczenie 4

1) два  новых стула 2)двенадцать старых рубах 3) три прекрасных девушки 4)семь житей 5) три желания 6) девять окон 7) пять автобусов 8)три тетради 9)две сумки/один портфель 10)три дочки.

Ćwiczenie 5

5 авто
пятое авто – авто rodzaj nijaki
10 дом
десятый дом – дом rodzaj męski
15 девушка
пятнадцатая девушка – девушка rodzaj żeński
4 здание
 четвертое здание – здание rodzaj nijaki
100 ошибка
сотая ошибка – ошибка rodzaj żeński

Ćwiczenie 6


troje/trojga/trojgu – трое/ Троих/ Троим
dwoje/dwojga/dwojgu – двое/ Двоих/ Двоим
czworo/czworga/czworgu – четверо/ четверых/ четверым
pięcioro /pięciorga/pięciorgu – пятеро/ пятерых/ пятерым
ośmioro/ośmiorga/ośmiorgu – восьмеро/ восьмерых/ восьмерым
© EDUCENTRUM Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć   Polecamy: WOS, Angielski, GeografiaStrony internetowe Warszawa