Język rosyjski - jrosyjski.pl

Darmowy kurs

Zapraszamy na darmowy kurs języka rosyjskiego od podstaw.

Rzeczownik

Odmiana rzeczownika


Rzeczownik odmienia się przez:

• przypadki:

 

 Przypadek  Падеж
 Mianownik, (kto? co?) 
 именительный падеж ( кто? что?)
 Dopełniacz, (kogo? czego?)  родительный падеж ( кого? чего?)
 Celownik, (komu? czemu?)
 дательный падеж (кому? чему?)
 Biernik, (kogo? co?)  винительный падеж (кого? что?)
 Narzędnik, (kim? czym?)  тварительный падеж (кем? чем?)
 Miejscownik, (o kim? o czym?)  предложный падеж (о кем? о чем?)

• liczby

 • liczba pojedyncza - единственное число
 • liczba mnoga - множественное число


• rodzaje

 • rodzaj męski – мужской род: писатель – pisarz/ авто – auto/ Игорь -Igor
 • rodzaj żeński - женский род: девушка – dziewczynka/ статья – artykuł/ птица -ptak
 • rodzaj nijaki  - средний род : поле – pole/ здание – budynek

 

Podział rzeczowników


- Rzeczowniki pospolite (нарицательные), nazywają:


 • Osoby (лица) : отец – ojciec/ писатель- pisarz
 • Zwierzęta (животные): лошадь- koń/ кошка - kot
 • Zjawiska przyrody (явления природы) : гром- grzmot/ метель - zamieć
 • życie towarzyskie, społeczne (общественную жизнь) : праздник - święto/ организация - organizacja
 • rzeczy (вещи) : авто – auto/ комьпютер - komputer
 • pojęcia abstrakcyjne (абстрактные понятия) : вежливость – wrażliwość/ злость - złość

- Rzeczowniki własne  - собственные, nazywają :


 • imiona (имена) Игорь – Igor/ Катя – Kasia/ Наташа - Natasza
 • nazwiska (фамилии) Бродский – Brodski/  Пастернак - Pasternak / Достоевский - Dostojewski
 • pseudonimy (псевдонимы) : Бедный – Biedny
 • przezwiska (прозвища) : малыш/ коалa
 • imiona mitologiczne ( мифологические имена) – Ахилл – Achilles/ Минерва – Minera/     Гектор - Hektor
 • osoby literackie ( литературные персонажи)Маргарита - Margarita /Живаго – Żywego/ Бегемот - Begemot
 • imiona zwierząt (клички животных) : Арел - ariel/ Мишка – misio/ Мурка - murka
 • nazwy geograficzne( географические названия): Россия – Rosja/ Европа –Europa/ Африка – Afryka
 • nazwy astronomiczne (астрономические наименования): Марс – Mars/ Млечный Путь – Droga Mleczna/ Солнце - Słońce
 • nazwy państw (названия государств) : Россия – Rosja/ Польша – Polska/ Германия - Niemcy
 • nazwy organizacji (названия организаций): ООН ( Организация Объединенных Наций – Organizacja Narodów Zjednoczonych) 
 • nazwy świąt (названия праздников) : Рождество – Boże Narodzenie/ Пасха - Wielkanoc 
 • wydarzeń historycznych (названия исторических событий): победа - zwycięstwo
 • utworów (названия произведений) : Преступление и наказание – Zbrodnia i kara/ Анна Каренина – Anna Karenina
 • nazwy marek (наименования типов, сортов, марок изделий) : рубин - rubin 

Rzeczowniki żywotne  - одушевленные: pies - собака/dziecko – ребенок. Dzielą się na: materialne (вещественные) wśród , których wydzielamy:

 • названия полезных ископаемых (nazwy bogactw naturalnych) : железо – żelazo/ золото – złoto/ медь -miedź
 • наименования химических элементов и их соединений (nazwy związków  chemicznych i ich struktur): вода- woda/водород – wodór/сера - siarka
 • названия растений (nazwy roślin) –горох – groch/виноград – winogron, рожь -żyto
 • наименования тканей (nazwy tkanin) – шелк –jedwab/ шерст -wełna
 • названия продуктов питания (nazwy produktów spożywczych) –молоко – mleko/мука –mąka/ чай-herbata/ мед –miód 
 • названия лекарств (nazwy lekarstw) – аспирин- aspiryna/ снатворное – tabletki na sen
 • наименования материалов (nazwy różnych materiałów, budowlanych itd.)- цемент – cement/ глина -glina
 • названия отходов (nazwy rozmaitych odpadków) : опилки – opiłki очистки- obierki
 • названия осадков (nazwy opadów) –дождь – deszcz/ снег – śnieg/ град- grad.

            
Rzeczowniki nieżywotne  - неодушевленные : dom - дом/pióro - перо/szkoła - школа

Rzeczowniki konkretne 
- конкретные , możemy je rozpoznać za pomocą zmysłów, mają kształt, barwę, zapach : kaktus - кактус/człowiek - человек/

Rzeczowniki abstrakcyjne  - отвлеченные, nie można ich rozpoznać za pomocą zmysłów, są to też nazwy czynności: młodość - молодость/żal - печаль/radość – радость

Rzeczowniki osobowe, to wyrazy będące nazwami pospolitymi i własnymi osób:

 • nauczyciel - учитель
 • lekarz – врач
 • Kowalski - Ковалский

Istnieją rzeczowniki, które posiadają tylko liczbę pojedynczą (singularia tantum):

Клубника – truskawka/ кaртофель –ziemniak/ мебель - meble
I tylko liczbę mnogą (pluralia tantum): весы- waga/часы-zegar/ сливки –śmietanka/качели - huśtawka

Rzeczowniki nieodmienne, tzn. takie, które nie odmieniają się przez przypadki, (ich forma zostaje zawsze taka sama, niezmienna): турне – tournee, objazd / купе – przedział/ шоссе- szosa/ кино- kino/ какао-kakao/ метро-metro/ радио-radio/ интервью-wywiad/ такси-taksówka.

© EDUCENTRUM Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć   Polecamy: WOS, Angielski, GeografiaStrony internetowe Warszawa