Język rosyjski - jrosyjski.pl

Darmowy kurs

Zapraszamy na darmowy kurs języka rosyjskiego od podstaw.

Zaimki osobowe

Zaimek osobowy i odmiana zaimka osobowego

 • я - ja
 • ты - ty
 • он - on
 • она - ona
 • оно - ono
 • мы - my
 • вы - wy
 • они - oni
 Лицо (osoba)  Единственное число (liczba pojedyncza)  Множественное число  (liczba mnoga)
 1 л.  я - ja  мы - my
 2 л.  ты - ty  вы - wy
 3- л.  он - on  она - ona  оно - ono  они - oni

Комментарий (komentarz)

 • Należy pamiętać, że w języku rosyjskim istnieje tylko jedna forma liczby mnogiej zaimka ОНИ, w języku polskim istnieje tych form więcej w zależności od rodzaju one / oni.

 • Kiedy w języku polskim mówimy, że coś jest przez nas zrobione używamy konstrukcji przez + biernik: zrobiony przeze mnie/ zrobione przez nią.

W języku rosyjskim nie występuje konstrukcja przez tylko odpowiednia forma zaimka: сделанный МНОЮ/ЕЮ

 • zrobiony przeze mnie - сделанный  МНОЮ
 • zrobiony przez nią - сделанный  ЕЮ
 • zrobiony przez niego - сделанный   ИМ
 • zrobiony przez nich -  сделанный   ИМИ

- W języku rosyjskim zaimek jest używany zawsze natomiast w języku polskim jest zastępowany, jest to widoczne w zdaniach poniżej:

Я из Польши - Jestem z Polski.

Где ты живешь? - Gdzie mieszkasz? ( w języku polskim nie powiemy Gdzie ty mieszkasz lecz gdzie mieszkasz)

Кто она?  - Kim ona jest?

Они люблят смотреть фильмы. - On lubi oglądać filmy.

Мы живем в городе Варшава. - Mieszkamy w mieście Warszawa.

Где вы работаете? - Gdzie pracujecie?

Они ходят на прогулки – Chodzą na spacery

Единственное число (liczba pojedyncza)

 

   Местоимение Я Местоимение Ты   Местоимение Он  
 и.  Я - ja  Ты - ty  Он - on
 р.  Меня - mnie  Тебя - ciebie  Его - jego
 д.  Мне - mi  Тебе - tobie  Ему - jemu
 в.  Меня - mnie  Тебя - ciebie  Его - jego
 т.  Мной, мною - (ze)mną  Тобой - (z) tobą  Им - (z) nim
 п.    (Обо) мне - (o) mnie  (О) Тебе - (o) tobie  (О) нём - (o )nim

 

   Местоимение Она  Местоимение Оно
 и.  Она - ona  Он - on
 р.  Её - jej  Его - jego
 д.  Ей - jej  Ему - jemu
 в.  Её - ją  Его - jego
 т.  ей (ею) - z nią  Им - z nim
 п  (о) ней - o niej  (О) нём - o nim

 Множественное число (liczba mnoga)

   Местоимение мы  Местоимение вы   Местоимение они
и. Мы - my Вы - wy Они - oni
 р.  Нас - nas  Вас  - was  Их - ich
 д.  Нам - nam  Вам  - wam  Им - im
 в.  Нас - nas  Вас  - was  Их - ich
 т.  Нами - nami  Вами  - wami  Ими - nimi
 п.  (О) нас - o nas  (о) Вас - o was  (о) Них - o nich

 

Комментарий ( komentarz)

 • Jeśli przy zaimku rosyjskim nie znajduje się przyimek typu o/c /у /от / wtedy zaimek ma formę им/их/ ими /ее/ей/
 • Jeśli przy zaimku rosyjskim znajduje się przyimek typu o/z wtedy zaimek ma formę c ним /о них/ с ними/ с нее /с ней

Porównajcie: u niej - у нее do niego - к нему u niego - у него do niej - к ней z nim - с ним o nim - о нем z nią - с ней o niej - о ней  

 • Obie te formy им /ним tłumaczy się tak samo, lecz przyimek decyduje, kiedy przy zaimku rosyjskim pojawia się n.
 • W języku polskim przy zaimku zawsze występuje n bez względu na to czy znajduje się przy nim przyimek.
© EDUCENTRUM Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć   Polecamy: WOS, Angielski, GeografiaStrony internetowe Warszawa