Język rosyjski - jrosyjski.pl

Darmowy kurs

Zapraszamy na darmowy kurs języka rosyjskiego od podstaw.

Wizy do Rosji

Rosja nie należy do Unii Europejskiej, wobec czego nie obowiązują jej postanowienia układu z Schengen. Co więcej – aby się do niej dostać, nie wystarczy nawet posiadanie paszportu. Należy wówczas zaopatrzyć się w wizę – podobnie jak przy wylocie do USA czy Kanady.

Jak otrzymać wizę do Rosji?


Gdzie można ją otrzymać? Przede wszystkim w wydziałach konsularnych. Również pośredniczą w tym procesie biura podróże, naliczając sobie oczywiście wtedy odpowiednią marżę. Mieszkańcy poszczególnych województw mogą zgłaszać się do następujących wydziałów (źrodło informacji: http://www.poland.mid.ru/cons_pol.html, tj. Ambasada Federacji Rosyjskiej w Rzeczypospolitej Polsce – uwaga: stan na styczeń 2010 roku!):

a) województwa: dolnośląskie, opolskie, lubuskie oraz wielkopolskie Konsulat Generalny Federacji Rosyjskiej w Poznaniu, ul. Bukowska 53A (godziny przyjęć interesantów: poniedziałek, środa, piątek – godz. 08.30-12.30);

b) województwa: warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie, pomorskie oraz zachodniopomorskie Konsulat Generalny Federacji Rosyjskiej w Gdańsku-Wrzeszczu, ul. Batorego 25 (godziny przyjęć interesantów: poniedziałek, środa, piątek – godz. 08.30-12.30);

c) województwa: śląskie, małopolskie, świętokrzyskie oraz podkarpackie Konsulat Generalny Federacji Rosyjskiej w Krakowie, ul. Biskupia 7 (godziny przyjęć interesantów: poniedziałek, środa, piątek - godz. 08.00-12.00);

d) województwa: podlaskie, lubelskie, łódzkie oraz mazowieckie Wydział Konsularny Ambasady Federacji Rosyjskiej w Warszawie, ul. Belwederska 25c (godziny przyjęć interesantów: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek – godz. 08.00-12.00).

Co jest potrzebne, aby móc swobodnie przekroczyć granicę z Rosją?

Z pewnością: paszport (aktualny i ważny jeszcze przynajmniej 180 dni aż do daty zakończenia terminu ważności wizy), kolorowe lub czarno-białe zdjęcie (wymiary 3x4 cm), wykupione ubezpieczenie zdrowotne obowiązujące na terenie Federacji Rosyjskiej (koszt 30 euro) oraz wypełniony wniosek wizowy.

Oprócz tego należy przedstawić także voucher, czyli umowę świadczenia usług turystycznych (w przypadku, kiedy dana osoba ubiega się o wizę turystyczną), zaproszenie na wjazd do Federacji Rosyjskiej (przy wyrabianiu wizy zwykłej) lub wizę na wjazd do kraju, do którego chcemy się udać (gdy Rosja ma być tylko krajem przejazdowym – i to w przypadku, gdy dana osoba ubiega się o wizę tranzytową).

W przypadku ubiegania się o wizę na wyjazd do Rosji trwający dłużej niż 3 miesiące, niezbędne jest także potwierdzenie odbycia badań na obecność wirusa HIV! Wnioski wizowe są dostępne w Internecie (zob.: www.poland.mid.ru/ank_pol.doc), natomiast w. Należy podać w nim takie podstawowe dane jak: imię, nazwisko, data urodzenia, obywatelstwo, nr paszportu, adres zamieszkania, numer telefonu, miejsce pracy lub nauki, miejsce urodzenia. Ponadto wypełniający wniosek pytani są o następujące kwestie:

- jaki jest cel ich podróży (służbowy? turystyczny? a może inny?)

- jaka jest trasa podróży

- nazwę instytucji, do której ubiegający się o wydanie wizy się udaje

- datę wjazdu do Rosji oraz wyjazdu z niej

- czy posiada się aktualne ubezpieczenie zdrowotne (ważne również w Rosji)

- czy dana osoba była już w Rosji, a jeśli tak, to proszona jest ona o podanie daty odbycia ostatniej podróży do tego kraju

- czy posiada się krewnych w Rosji

- czy posiada się dzieci w wieku do lat 16, które chciałoby się zabrać ze sobą.

Rodzaje wiz do Rosji

Istnieje kilka rodzajów wiz. I tak, są to między innymi:

a) turystyczna (jak sama nazwa sugeruje, umożliwia wjazd do Federacji Rosyjskiej tylko i wyłącznie w celach turystycznych, dlatego należy uprzednio złożyć w wydziale konsularnym oryginał tzw. vouchera – na wizę taką czeka się do 5 dni roboczych, można ją także wyrobić w tempie ekspresowym (tj. nawet 1 godziny), wówczas jej cena wynosi już ponad 400 zł; wiza taka ważna jest przez 30 dni i dzięki niej można jednokrotnie przekroczyć granicę)

b) zwykła (wydawana jest na podstawie zaproszenia, np. ze strony krewnych; może być ona jednorazowa, a więc dzięki niej można jednokrotnie przekroczyć granicę z Rosją i w kraju tym nie być dłużej niż 20 dni – ceny wahają się od ok. 150 zł, jeżeli wniosek rozpatrywany jest przez 5 dni; do ponad 400 zł; jeżeli wniosek ma być rozpatrzony już w ciągu 1 godziny; wiza zwykła może być również dwukrotna; wiza taka ważna jest nie dłużej niż trzy miesiące; oraz wielokrotna)

c) biznesowa (wydawana jest tylko dzięki okazaniu zaproszenia firmy rosyjskiej, do której dana osoba chce się udać w celach służbowych)

d) tranzytowa (oczekując 5 dni na rozpatrzenie wniosku jej wyrobienie kosztuje 60 zł, a wyrobienie jej w ciągu 1 godziny – 460 zł)

e) wiza na wjazd do Obwodu Kaliningradzkiego (na czas miesiąca, trzech miesięcy lub całego roku)

f) dla dziecka

g) prywatna (należy przedłożyć w tym celu zaproszenie od obywatela Federacji Rosyjskiej, które wystawia Departament Federalnych Służb Migracyjnych FR)

Więcej szczegółów znaleźć można na stronie http://www.poland.mid.ru/visa_01_pol.html (tu przede wszystkim warunki dotyczące wjazdu na teren Federacji Rosyjskiej przez przedsiębiorców, dziennikarzy, osób biorących udział w różnych badaniach naukowo-kulturalnych, studentów w ramach wymiany międzyuczelnianej, uczestników międzynarodowych imprez sportowych, osób chcących odwiedzić cmentarze wojskowe lub cywilne itd.).

Autor: Marta Akuszewska

ŹRÓDŁA INFORMACJI:

1. Łukasz Szul, data ostatniej aktualizacji: marzec 2005; portal: http://www.rosjapl.info/rosja/wizy.php

2. Portal: http://www.dorosji.info/wazne.php#voucher (data wykorzystania informacji zawartych na stronie: 7 czerwca 2009 r.)

3. Ambasada Federacji Rosyjskiej w RP: http://www.poland.mid.ru/cons_pol.html oraz http://www.poland.mid.ru/cons1_pol.html (data wykorzystania informacji zawartych na stronie: 8 stycznia 2010 r.)

© EDUCENTRUM Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć   Polecamy: WOS, Angielski, GeografiaStrony internetowe Warszawa