Język rosyjski - jrosyjski.pl

Darmowy kurs

Zapraszamy na darmowy kurs języka rosyjskiego od podstaw.

Chrześcijaństwo

Христианство –chrześcijaństwo
Крестины – chrzciny
Христианство –chrześcijaństwo
Крестины – chrzciny

Крестить

chrzcić

Креститься

chrzcić się

Крешение

chrzest

Креститель

chrzciciel

Купель

chrzcielnica

Метрическое свидетельство о крешении

metryka chrztu

Быть восприемником ребëнка

podawać(trzymać )do chrztu

Быть восприемницей ребëнка

podawać(trzymać )do chrztu

Крестник /крëстный сын

chrzestniak

Крëстная /дочка крестница

chrześniaczka

Крëстный отец

ojciec chrzestny

Крëстная мать

matka chrzestna

Крëстные родители

rodzice chrzestni

Христианин - chrześcijanin
Христианка - chrześcijanka
Христианский - chrześcijański
Христианская вера – wiara chrześcijańska
По-христиански – po chrześcijańsku
Христолюбивый –miłujący Chrystusa, pobożny, świątobliwy
Христосик - baranek
Верование – przekonanie religijne, wiara
Религиозное верование – wieżenia eligijne
Веровать (в кого-что?) – wierzyć (w kogo? w co?)
Вероисповедение –wyznanie
Свобода вероисповедения –wolność wyznań
Вероисповедный – wyznaniowy
Вероотступник – apostata , odstępca od wiary
Вероотступница – odstępczyni od wiary
Вероотступничество –odstępstwo od wiary
Веротерпимость – tolerancja religijna
Проявлять веротерпимость –być tolerancyjnym religijnie
Вероучение –zasady wiary
Догмат – dogmat

Спасение – zbawienie

Исповедь

spowiedź

Исповедальня

konfesjonał

Исповедание

spowiadanie

Исповедник/ священник

spowiednik

Исповедница

spowiadająca się

Исповедование

spowiadanie

Исповедовать

spowiadać

Исповедовать христианскую веру

wyznawać wiarę chrześcijańską

Исповедовать определëнные принципы

wyznawać określone zasady moralne

Благословение

błogosławieństwo, błogosławienie

Благословенный

błogosławiony

Благословенный край

błogosławiony kraj

Благословить

pobłogosławić

Благословлять

błogosławić

Грехопадение – grzech pierworodny

Христианство - chrześcijaństwo

Христианство это монотеистическая религия, вместе с иудаизмом и исламом – chrześcijaństwo jest to monoteistyczna religia, wraz z religią judaizmu
Христианство наряду с исламом и буддизмом входит в число трёх мировых религий – chrześcijaństwo w jednym rzędzie stoi z religią islamu , buddyzmu i wchodzi w skład trzech światowych religii
Христианство зародилось на Востоке Римской империи (в Палестине) в I веке н. э.. - Chrześcijaństwo powstało na wschodzie imperium rzymskiego ( w Palestynie) w I wieku naszej ery
Основателем считается Иисус Христос – za założyciela chrześcijaństwa uważa się Jezusa Chrystusa
Иисус Христос – Jezus Chrystus
В настоящее время христианство является одной из самых распространенных религий мира — её исповедуют более четверти человечества – obecnie chrześcijaństwo jawi się jedną z najbardziej rozprzestrzenionych religii świata
Христианство занимает первое место в мире по географической распространённости, то есть почти в каждой стране мира есть хоть одна христианская община – chrześcijaństwo zajmuje pierwsze miejsce w świecie pod względem rozprzestrzenienia, to znaczy prawie w każdym kraju na świecie znajduje się choć jedna chrześcijańska wspólnota
В наши дни в христианстве существуют следующие основные направления – obecnie w chrześcijaństwie istnieją następujące kerunki:
Католиизм – katolicyzm
Католик – katolik
Католик по исповеданию – spowiedź wyznania katolickiego
Католическая церковь - kościół
Римско-католическая церковь- Kościół Rzymsko-katolicki
Христология — это учение об Иисусе Христе - Chrystologia – nauka o Jezusie Chrystusie
Ортодоксальная (католики, православные и протестанты) точка зрения утверждает, что Иисус Христос — это Богочеловек — не полубог или герой, но существо, соединяющее в себе во всей полноте как божественную, так и человеческую природу – z ortodoksalnego punktu widzenia  ( katolicy, prawosławni, protestanci) uważa sie , że Jezus Chrystus jest Bogoczłowiekiem- to jest nie półbóg ani bohater a istota, która zawiera w sobie w całości zarówno boskie jak i człowiecze cechy.
Папа Римский -Papież
Протестантизм – protestantyzm
Православие - prawosławie
© EDUCENTRUM Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć   Polecamy: WOS, Angielski, GeografiaStrony internetowe Warszawa