Język rosyjski - jrosyjski.pl

Darmowy kurs

Zapraszamy na darmowy kurs języka rosyjskiego od podstaw.

Czas

Время – czas, pora/ времена – czasy, pory
Всë время- cały czas
Время от времени- od czasu do czasu
В то время – w tym czasie
В минуту – na minutę
С минуты на минуту – z minuty na minutę
На минуту –na chwilę
Четверть - kwadrans
В течение –w ciągu
С -od
До - do
По –do ( wraz z momentem końcowym)
С...до... – od...do...
С...по –od...do... ( wraz z momentem końcowym)

Słownictwo związane z czasem

От...до... – od...do...
До - przed
Перед – przed (tuż przed)
За неделю –w ciągu tygodnia
За...до... – na...przed...
За...перед... – na...przed...
Задолго до... – na długo przed...
незадолго до... – nie na długo...przed
часа в... - około godziny...
к – przed ( tuż przed)
к часу – tuż przed pierwszą
к двум- tuż przed drugą
к трëм - tuż przed trzecią
к четырëм - tuż przed czwartą
к пяти - tuż przed piątą
около- około
назад - temu
тому назад - temu
раньше - wcześniej
через -za
после- po
через...после – w...po
спустя –po, po , upływie, później
спустя...после – po upływie...po
прежде – przedtem, dawniej
прежний - poprzedni
предыдущий – poprzedzający, uprzedni
минувший – zeszły, ubiegły
когда-то –kiedyś , niegdyś
вскоре – wkrótce
Минута- minuta
Каждые десять минут – co dziesięć minut
Через каждые десять минут- co dziesięć minut
Одну минуту –chwileczkę
Сию минуту –w tej chwili
Секунда - sekunda
Сегодня – dzisiaj
Сегодняшний - dzisiejszy
Каждвый день - codziennie
Каждое утро – każdego ranka
По утрам - rankami
Вчера- wczoraj
Завтра- jutro
Послезавтра -pojutrze
Утро- rano
Утром - rankiem
Полдень- popołudnie
Вечер – wieczór
К вечеру- pod wieczór
Ночь- noc
Ночью –w nocy
Рано- ranek
Поздно- późno
Поздней ночью – późną nocą
Прошлой ночью – poprzedniej nocy
Ночной - nocny
Сейчас -teraz
Тем временем – tymczasem
Век -wiek
Столетие -stulecie
Тысячелетие -tysiąclecie
Десятилетие –dziesięciolecie
Сутки -doba
Одни суток –jedna doba
Двое суток –dwie doby
Трое суток - trzy doby
Четвëртое суток -cztery doby
Пятое суток- pięć dób
Шестое суток – sześć dób
Седьмое суток – siedem dób
Восьмое суток – osiem dób
Девятое суток – dziewięć dób
Десятое суток – dziesięć dób

© EDUCENTRUM Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć   Polecamy: WOS, Angielski, GeografiaStrony internetowe Warszawa