Język rosyjski - jrosyjski.pl

Darmowy kurs

Zapraszamy na darmowy kurs języka rosyjskiego od podstaw.

Kredyty

Кредит -kredyt

 

Кредит \ кредиты -kredyt/ kredyty

Кредитовать -kredytować

Кредитор - wierzyciel, kredytor

Заëмщик -pożyczkobiorca

Кредитоcпособность -zdolność kredytowa (zdolność płatnicza)

В кредит - na kredyt

Стараться о кредит -ubiegać się o kredyt

Покупать в кредит -kupować na kredyt

Продавать в кредит -sprzedawać na kredyt

Размер ссуды - wysokość kredytu

Кредитное соглашение -umowa kedytowa

Кредит для инвестиций - kredyt na inwestycje

Взять заëм -wziąć pożyczkę

Взять ссуду - wziąć pożyczkę, zasiłek

Ссудный фонд -fundusz pożyczkowy

С кредитом связан: - z kredytem wiąże się

Банк - - bank

Долг- dług

Ипотека- hipoteka

Кредит\ ссуда можно - kedyt można:

Получить - otrzymać

 • Получить кредит- otrzymać kredyt

 • Получение кредита -otrzymanie kredytu

Открыть - otworzyć

 • Открыть кредит- otworzyć kredyt

 • Открытие кредита -otworzenie kredytu

Пользоваться (кем?чем? творительный падеж)- korzystać (kim? Czym? Narzędnik)

Пользоваться кредитом - korzystać z kredytu

Предоставить (что? Именительный падеж)- udzielić ( co? Mianownik)

 • Предоставить кредит- udzielić kredyt

 • Предоставление кредита- udzielanie kredytu

Уплатить - spłacić

 • Уплатить кредит- spłacić kredyt

 • Уплата кредита - spłata kredytu

Взять - zaciągać

Взять кредит -zaciągać kredyt

Погасить -spłacać

Погасить кредит - splacać kredyt

Получить -otrzymać

Получить кредит на ...- otrzymać kredyt na...

Иметь -posiadać

Иметь кредить - posiadać kredyt

Потерять - utracić

Потерять кредит - utracić kredyt

Возвратить - spłacić

Возвратить кредит / ссуду - spłacić kredyt / pożyczkę

Срок возврата ссуды -termin spłaty kredytu

Стараться - ubiegać sie o

Стараться о кредит- Ubiegać się o kredyt

Назначить- wyznaczyć

Назначить кредит на - wyznaczyć kredyt na

Виды кредита - rodzaje kedytu

 

Переведи на польский язык предолжения - przetłumacz na język polski zdania:

 1. Марина взяла безвозмездную ссуду .

 2. Я не знаю что сделать, взять долгосрочную ссуду или краткосрочную ссуду?

 3. Я довольна низкопроцентными ссудами .

 4. У этого банка нет беспроцентных ссуд .

 

Odpowiedzi:

 1. Marina wzieła pożyczkę bezzwrotną.

 2. Nie wiem co zrobić, wziąć pożyczkę długoterminową czy pożyczkę krótkoterminową?

 3. Jestem zadowolona z niskoprocentowych pożyczek.

 4. W tym banku nie ma bezprocentowych kredytów.

Переведи на русский язык предолжения - przetłumacz na język rosyjski zdania

 1. Kredyt bankowy daje gwarancję szybkiego otrzymania pieniędzy.

 2. Jak myślisz dlaczego ludzie korzystają z kredytu?.

 3. Mam dużą hipotekę i dlatego muszę wziąć kredyt hipoteczny.

 4. Kredyt należy spłacać w terminie.

 5. Paweł jak myślisz co jest lepsze kredyt czy pożyczka?.

Odpowiedzi:

 1. Банковский кредит даëт гарантию на быстрое получение денег.

 2. Как ты думаешь почему люди пользуются кредитом?.

 3. У меня большая ипотека и поэтому мне нужно взять ипотечный кредит.

 4. Кредит нужно погасить в сроке.

 5. Павел, как ты думаешь, что лучше кредит или ссуда?.

Переведи на польский язык слова - przetłumacz na język polski słowa :

 1. кредиты

 2. Кредитоcпособность

 3. Кредитное соглашение

 4. Ссудный фонд

 5. Долг

 6. Получить кредит

 7. Пользоваться кредитом

 8. Потерять кредит

 9. Кредит долгосрочный

 10. Дешëвый кредит

 

Odpowiedzi:

 1. Kredyty

 2. zdolność kredytowa (zdolność płatnicza)

 3. umowa kedytowa

 4. fundusz pożyczkowy

 5. dług

 6. otrzymać kredyt

 7. korzystać z kredytu

 8. utracić kredyt

 9. Kredyt długoterminowy

 10. tani kredyt

Переведи на русский язык слова - przetłumacz na język rosyjski słowa :

 1. kredytować

 2. wysokość kredytu

 3. z kredytem wiąże się

 4. posiadać kredyt

 5. Kredyt odwołany

 6. Kredyt międzybankowy

 7. Kredyt międzynarodowy

 8. Kredyt hipoteczny

 9. Kredyt przemysłowy

 10. Kredyt odnawialny

Odpowiedzi :

 1. Кредитовать

 2. Размер ссуды

 3. С кредитом связан

 4. Иметь кредить

 5. Отзывной кредитm

 6. Межбанковский кредит

 7. Международный кредит

 8. ипотечный кредит

 9. Промышленный кредит

 10. Револьверный кредит 

Беспроцентный кредит \ Беспроцентная ссуда

Kredyt besprocentowy/ pożyczka bezprocentowa

Процентный кредит

Kredyt oprocentowany

Необеспеченный кредит

Kredyt bez pokrycia

Коммерческий кредит

Kredyt handlowy

Открытый кредит

Kredyt otwarty

Отзывной кредит

Kredyt odwołany

Кредит долгосрочный

Kredyt długoterminowy

Кредит краткосрочный

Kredyt krótkoterminowy

Банковский кредит\ Банковская ссуда -Kredyt bankowy/ pożyczka bankowa

Это ссуда предоставляемая баном на согласованный с клиентом срoк на условиях возвратности и платности в виде процента за пользование кредитом-jest to pożyczka udzielana przez bank klijentowi na podstawie wyznaczonego terminu i płatności w fomie procentów od kredytu.

предоставляемая баном - udzielana przez bank

Срoк - termin

в виде процента - w foemie procentu

пользование кредитом - korzystanie z kredytu 

Межбанковский кредит

Kredyt międzybankowy

Международный кредит

Kredyt międzynarodowy

Правительственный кредит

Kredyt rządowy

Денежный кредит

Kredyt pieniężny

Товарный кредит

Kredyt towarowy

Вексельный кредит

Kredyt wekslowy

Кредит под залог

Kredyt pod zastaw

ипотечный кредит

Kredyt hipoteczny

Дешëвый кредит

Tani kredyt

Потребительский кредит

Kredyt konsumpcyjny

Промышленный кредит

Kredyt przemysłowy

Револьверный кредит

Kredyt odnawialny

Процентная ссуда

Pożyczka oprocentowana

Краткосрочная ссуда

Pożyczka krótkoterminowa

Долгосрочная ссуда

Pożyczka długoterminowa

 

Получить - otrzymać

 • Получить кредит- otrzymać kredyt

 • Получение кредита -otrzymanie kredytu

Открыть - otworzyć

 • Открыть кредит- otworzyć kredyt

 • Открытие кредита -otworzenie kredytu

Пользоваться (кем?чем? творительный падеж)- korzystać (kim? Czym? Narzędnik)

Пользоваться кредитом - korzystać z kredytu

Предоставить (что? Именительный падеж)- udzielić ( co? Mianownik)

 • Предоставить кредит- udzielić kredyt

 • Предоставление кредита- udzielanie kredytu

Уплатить - spłacić

 • Уплатить кредит- spłacić kredyt

 • Уплата кредита - spłata kredytu

Взять - zaciągać

Взять кредит -zaciągać kredyt

Погасить -spłacać

Погасить кредит - splacać kredyt

Получить -otrzymać

Получить кредит на ...- otrzymać kredyt na...

Иметь -posiadać

Иметь кредить - posiadać kredyt

Потерять - utracić

Потерять кредит - utracić kredyt

Возвратить - spłacić

Возвратить кредит / ссуду - spłacić kredyt / pożyczkę

Срок возврата ссуды -termin spłaty kredytu

 

Стараться - ubiegać sie o

Стараться о кредит- Ubiegać się o kredyt

Назначить- wyznaczyć

Назначить кредит на - wyznaczyć kredyt na

© EDUCENTRUM Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć   Polecamy: WOS, Angielski, GeografiaStrony internetowe Warszawa