Język rosyjski - jrosyjski.pl

Darmowy kurs

Zapraszamy na darmowy kurs języka rosyjskiego od podstaw.

Polityka

Słówka rosyjskie opisujące polityków i politykę

Политика – polityka
Политоло́гия , или политическая наука — наука о политике – politologia lub polityczna nauka – nauka o polityce
Политик – polityk
Заядлый политик –zacięty polityk
Политический- polityczny
Политическая мощь –siła polityczna
Политическая сила –określona partia, ugrupowanie
Политическое событие –wydarzenie polityczne
Политический строй – ustrój polityczny
Политическая борьба – walka polityczna
Политика oбъединяет -  polityka obejmuje:
сферу деятельности государства – sferę działalności państwa
сферу деятельности партий – sferę działalnosci partii
сферу деятельности общественных движений- sferę działalności ruchów społecznych
Строй - ustrój
Обшественно - политический строй-ustrój społeczno-polityczny
Общество –społeczeństwo
Управлять ( кем? Чем?)-kierować, sterować,rządzić
Управлять политикой- kierować ,sterować polityką
Политическикое дело- sprawa polityczna/ Политическикие дела- sprawy polityczne
Политический вопрос-problem (zagadnienie) polityczne/Политические вопросы-problemy polityczne
Вотум доверия –wotum zaufania
Получить вотум доверия –otrzymać wotum zaufania
Партия – partia
Член партии –członek partii
Политическая партия – partia polityczna
Политическая программя- program polityczny
Политическая программя партии –program polityczny partii
организация работы политических партий – organizacja pracy partii politycznych
Левый –lewicowiec
Правый –prawicowiec

Виды политических партий- rodzaje partii politycznych


Гражданская платформа – Platforma Obywatelska

Лига польских семей – Liga Polskich Rodzin (LPR)

Право и справедливость – Prawo i Sprawiedliwość (PiS)

Самооборона – Samoobrona

Национально-демократическая партия - Nacjnalistyczno-Demokratyczna partia

Польская народная партия (1990) – Polska Narodowa Partia

Партия реальной политики – Partia Realnej Polityki

Коммунистическая партия Польши- Komunistyczna Partia Polski

Политические партии Польши- polityczne partie Polski

виды политики – rodzaje polityki

По сферам жизни общества- ze względu na sferę życia społecznego

экономическая политикa —занимается регулированием отношений между гражданами и социальными группами в экономической сфере – polityka ekonomiczna, zajmuje się regulacją stosunków pomiędzy obywatelami a grupami społecznymi w obrębie sfery ekonomicznej.
В  рамках экономической политики различают- w obrębie polityki ekonomicznej wyróżniamy:
Промышленную политику- politykę przemysłu
Денежную политику- politykę pieniężną
Налоговую политику- politykę podatkową
Налог- podatek
Инвестиционную политику- politykę inwetycyjną
Ценовую политику- politykę cenową
таможенную политику- politykę celną
таможня –urząd celny
социальная политикa — занимается регулированием отношений между гражданами, социальными группами по поводу их места в обществе – polityka społeczna zamuje się regulacją stosunków pomiędzy obywatelami a grupami społecznymi ze wzgledu zajmowanego przez nich miejsca w społeczeństwie (tudzież zajmujacej roli)
национальная политикa — занимается регулированием отношений между нациями, национальными группами – polityka narodowa zajmuje sie regulacją stosunków pomiędzy narodowościami a grupami narodowymi
культурная политикa — занимается регулированием отношений между гражданами, социальными группами в духовной жизни – polityka kultury zajmuje się regulacją stosunków pomiędzy obywatelami a grupami społecznymi w sferze duchownej
государственно-административная политикa — занимается регулированием отношений во властно-политической сфере, политика государственно-административного строительства – polityka państwowo- administracyjna zajmuje się regulacją stosunków w obrębie sfery władzy politycznej i polityki państwa
финансовой политики-  polityka finansowa

по уровням – według warstwy:

местная политикa — занимается регулированием вопросов местного значения, связанных с развитием села, города, района – polityka miejscowa zajmuje się regulacją problemów(zagadnień) o charakterze miejscowym, związanych z rozwojem wsi, miasta,okręgu (rejonu, obszaru)
региональная политикa —  polityka regionalna
общегосударственная — занимается регулированием вопросов, связанных с развитием общества  – polityka ogólnopaństwowa zamuje się regulacją problemów związanych z rozwojem społeczeństwa
международная политикa — занимается регулированием отношений между государствами, группами государств на международной арене – polityka międzynarodowa zamuje się regulacją stosunków pomiędzy państwami, grupami państwowymi na arenie miedzynarodowej
мировая (глобальный уровень) политикa — занимается регулированием вопросов, связанных с решением глобальных проблем современности – polityka światowa (poziom globalny) związana z regulacją zagadnień (problemów) związanych z decydowaniem o globalnych (problemach) zagadnieniach współczesności
политика диктата – polityka dyktatu
стратегическая (долгосрочная) политикa — занимается выбором наиболее значимых приоритетов развития общества, стратегических долговременных целей, определение путей и способов их достижения,– polityka strategii (długoterminowa)- zajmuje się zagadnieniami najbardziej znaczącymi dla rozwoju społeczeństwa, strategicznymi długoterminowymi celami, określeniem drogi (planu) i sposobu ich(jego) osiągnięcia
тактическая (краткосрочная, текущая) политикa — занимается рещением текущих вопросов – polityka taktyczna (krótkoterminowa, obecna), zajmuje się decydowaniem o obecnych zagadnieniach (problemach), 
внутренняя политика — занимается регулированием отношений между гражданами и социальными группами в различных сферах внутри государства – polityka wewnętrzna zamuje się regulacją stosunków pomiędzy obywatelami a grupami społecznymi w obszarze kilku sfer wewnątrz państwa
внешняя политика — занимается регулированием отношений между государствами, группами государств и другими субъектами международных отношений на международной арене – polityka zewnętrzna zamuje się regulacją stosunków pomiędzy  państwem a grupami państwowymi i innymi podmiotami stosunków międzynarodowych na arenie międzynarodowej

Главы связанные с политикой – osoby związane z polityką

Правительство – rząd
Коалиционное правительство-rząd koalicyjny
Власть –władza
Приход к власти –dojść do władzy
Злоупотребление (кем?чем?) властью –nadużycie władzy
Конституция – konstytucja
По конституции –zgodnie z konstytucją
Президент – prezydent
Премьер – министр – premier
Министр –minister
Министр инoстранных дел  –minister spraw zagranicznych
Министр внутренних дел – minister spraw wewnętrznych
Депутат –poseł
Депутат Сейма –poseł na Sejm
Неприкосновенность депутата – nietykalność poselska
Марксизм- marksizm
Милитаризм- militaryzm
Плутократия- plutokracja
Самодержавие- samodzierżawie

Политические системы и идеологии- systemy i ideologie polityczne

 

Представители политических систем- przedstawiciele systemów politycznych

Слова связанные с пoлитическими системами- słowa związane z sysytemami politycznymi

Авторитаризм- autokratyzm

 

Анархист-anarchista

Анархистка - anarchistka

 

Анархизм- anarchizm

Анархический / Анархичный - anarchiczny

Анархия - anarchia

 

Демократия- demokracja

 

Демократ - demokrat

Демократка - demokratka

 

Демократизация - demokratyzaca

Демократизировать - demokratyzować

Демократизм- dmokratyzm

Демократический / Демократичный - demokratyczny

Демократический строй - ustrój demokratyczny

Демократический браз жизни - demokratyczny tryb życia

Демократичность -demokratyczność


 

Диктатура- dyktatura

 

Диктатор -dyktator

 

Диктаторский -dyktatorski

Диктаторская власть - władza dyktatorska

Диктаторство- dyktatorstwo

Диктататорствовать - być dyktatorem

 

Консерватизм- konserwatyzm

 

Консерватор - konserwatysta

 

Консерваторский / Консервативный- konserwatywny

Консервативная власть - władza konserwatywna

Консервативные взгляды- konserwatywne poglądy

 

Коммунизм- komunizm

 

Коммунист - komunista

Коммунистка- komunistka

 

Коммунистический- komunistyczny

Коммунистическая партия- partia komunistyczna

 

Либерализм- liberalizm

 

Либерал - liberał

Либералка -zwolenniczka liberalizmu

 

Либерализм / Либеральность -liberalizm

Либерально -liberalnie

Либеральный-liberalny

 

Нацизм- nazizm

 

Нацист- nazista

Нацистка- nazistka

 

Нацистский- nazistowski

 

Национализм- nacjonalizm

 

Националист -nacjonalista

Националистка - nacjonalistka

 

Националистический / Националичный- nacjonalistyczny

Националическое движение- ruch nacjonalistyczny

 

Пацифизм- pacyfizm

 

Пацифист- pacyfista

Пацифистка- pacyfistka

 

Пацифистский-pacyficzny

 

Социализм- socjalizm

 

Социалист -socjalista

Социалистка - socalistka

 

Социалистический- socjalistyczny

 

Тоталитаризм- totalitaryzm

 

 

Тоталитарный - totalitarny

Режим тоталитарный - reżym totalitarny

 

Фашизм- faszyzm

 

Фашист -faszysta

Фашистка - faszystka

 

Фашистский- faszystowski

Террор фашистский- terror faszystowski

 


© EDUCENTRUM Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć   Polecamy: WOS, Angielski, GeografiaStrony internetowe Warszawa