Język rosyjski - jrosyjski.pl

Darmowy kurs

Zapraszamy na darmowy kurs języka rosyjskiego od podstaw.

Sms

Смс - sms

Популярные смс

popularne smsy

прикольные смс

smsy kawały

любовные смс

miłosne smsy

смс поздравления

Smsy pozdrowienia

смс стихи и рифмы

smsy wiersze i rymy

смс комплименты

smsy komplementy

смс-ки любимым  

smski dla ukochanych

sms извинения

smsy przeprosiny

Смс пожелания на ночь

smsy z życzeniami na dobranoc

смс с днем рождения

Smsy z życzeniami urodzinowymi

Смс афоризмы

Sms aforyzmy

романтические смс

Romantyczne smsy

грустные смс

Smutne smsy

отправить смс из интернета

Wysłać sms z internetu

Бесплатная отправка смс через интернет

Bespłatne wysyłanie smsa przez internet

Мелодии для СМС

Melodia dla smsa

Смс реклама.

Sms reklama

Смс рассылка - Sms informacja (wysyłka)

Где и как может быть использована смс рассылка?- gdzie i jak może być wykorzystywana sms informacja (wysyłka)?

 • Для информирования о корпоративных мероприятиях - w celu informowania o korporacyjnych przedsięwzięciach.

 • Для напоминания клиентам о необходимости оплатить счет -w celu upomnienia klijentów o opłaceniu rachunku.

Кто использует смс рассылку ? -kto wykorzystuje sms informację?

 • Торговые предприятия , которые через смс рассылки информируют о: - przedsiębiorstwa handlowe, które poprzez sms wysyłki(informacje) informują o:

 • появлении новых товаров - pojawieniu się nowych towarów

 • о скидках - o zniżkach

 • акциях - akcjach

 • специальных предложениях - specjalnych ofertach

 • Банки -уведомляют клиентов ,держателей пластиковых карт об: -banki zawiadamiają klijentów, posiadaczy kart o:

 • операциях с картой - operacjach płatniczych kartą

 • о результатах рассмотрения заявки на получение кредита - o rezultatach rozpatrzenia zgłoszenia na otrzymanie kredytu

 • о новых услугах и новых видах вкладов - o nowych usługach i rodzajach wpłat

 • Страховые компании , уведомляют о: kompanie ubezpieczeniowe zawiadamiają o:

 • необходимости пролонгации полиса - konieczności przedłużenia polisy

 • Интернет-магазины - смс рассылка может быть использована для : sklep internetowy, sms informacja może być wykorzystywna w celu:

 • оповещения о совершении нового заказа - zawiadomienia o dokonaniu nowego zamówienia

 • оповещения о статусе выполнения заказа - zawiadomienie o wykonaniu zamówienia

 • Клубы, рестораны, кафе, бары - sms рассылка с информацией о kluby,restauracje, kawiarnie, bary poprzez sms informację informują o:

 • приглашенных диджеях - zaproszonych didżejach

 • новых вечеринках - nowych imprezach

 • новинках в меню - nowościach w menu

 • Авиакомпании - оповещения о : firmy lotnicze zawiadamiają o:

 • статусах рейсов - statusach rejsów

 • о проводимых акциях - o prowadzonych akcjach (kampaniach)

 • мероприятия, организаторы выставок, конференций - уведомляют о - przedsiębiorstwa, organizatorzy wystaw, konferencji zawiadamiają o :

 • регистрации - rejestracji

 • выступлениях- występach

 • встречах- spotkanich

 • Автосалоны, автосервисы - информируют о: salony samochodowe, serwisy samochodowe informują o:

 • статусе заказа - statusie zamówienia

 • о приходе запчастей - o dostawie części zamiennych

 • о готовности автомобиля - o zakończeniu naprawy auta


SMS (Short Message Service) - служба коротких сообщений.

Sms (krótka wiadomość tekstowa) - jest to program służacy do wysyłania krótkich informacji.

Сегодня это наиболее популярная технология, с возможностью обмена информацией в любом месте и в любое время при помощи сотовой связи, а сейчас, благодаря расширению сервиса услуг, стала возможна отправка сообщений через Интернет, что более удобно для многомиллионного числа пользователей.

Dziś jest to najpopularniejszy rodzaj techniki, który daje możliwość wymiany informacji w każdym miejscu i o każdej porze, poprzez sieć, a obecnie dzięki rozszerzeniu usług, stało się możliwe wysyłanie informacji przez internet, co stało się jeszcze bardziej wygodniejsze dla wielomilionowej liczby użytkowników.

Развитие SMS - rozwój smsa

С появлением мобильных аппаратов, их владельцам стало значительно удобнее пользоваться стандартными функциями как : - Wraz z pojawieniem się telefonów komórkowych,dla korzystających (posiadaczy) znacznie wygodniejsze stało się korzystanie ze standardowych funkcji jak:

идентификация вызывающих абонентов - identyfikacja numeru dzwoniącego

оповещение о поступивших сообщениях голосовой почты - zawiadomienie o wiadomości na poczcie głosowej

Возможность набора и чтения коротких текстов на экране карманного телефона неоценимая.

Możliwość tworzenia i czytania krótkich tekstów na ekranie kieszonkowego telefonu nieoceniona.

Сначала смс охватил функции электронной почты а также различные виды информационного обслуживания мобильных пользователей как : - Poczatkowo sms objął funkcje poczty elektronicznej a także różnorodne formy informowania mobilnych uzytkowników jak:

биржевые сводки- komunikaty giełdowe

новости - wiadomości

сводки о погоде - komunikaty o pogodzie

, а затем - и интерактивные услуги как : a tym samym interaktywne funkcje jak:

доступ к банковским счетам - dostęp do konta bankowego

ресурсам Интернет - dostęp do zasobów internetu

Отличительной особенностью службы SMS (и одним из ее преимуществ перед традиционной пейджинговой связью) является гарантированная доставка сообщения адресату.

Wyróżniającą cechą smsa ( i jedną z cech jego pierwszeństwa przed pejdżerem ) jest gwarancja dotarcia informacji do adresata.

Сообщение поступит на мобильный телефон независимо от того, ведется ли в данный момент по нему разговор или он находится в режиме ожидания.

Treść informacji w telefonie komórkowym dotrze niezależnie od tego czy dany rozmówca prowadzi właśnie rozmowę czy też kiedy znajduje się ona w trybie oczekiwania.

Послание, в конце концов, дойдет до адресата и в том случае, если последний временно недоступен (например, он находится вне зоны действия сотовой сети или его телефон выключен).

Wysłana informacja, tak czy inaczej dotrze do adresata, nawet w tym przypadku kiedy jest on czasowo niedostępny ( na przykład znajduje się poza zasięgiem sieci, lub nawet kiedy jego telefon jest wyłączony)

Система автоматически определяет факт неудачной попытки соединения, запоминает сообщение и хранит его до тех пор, пока связь с получателем не восстановится.

System jest tak skonstruowany, że automatycznie jest wysłana informacja o nieudanej próbie dotarcia informacji do adresata, system także zapamiętuje treść informacji i przechowuje ją do tego momentu kiedy nie zostanie odzyskana łączność z adresatem.


Символы для СМС- symbole sms


SMS

Значение - sms -znaczenie

SMS

Значение

:)

Улыбка ( uśmiech)

;)

Озорная улыбка

:'-)

Плакать от счастья (płakać ze szczęścia)

:D

Смех (śmiech)

:-Р

Показать язык (pokazać język)

:-q

Достать языком нос

:-i

Полуулыбка (półuśmiech)

:-\

Нерешительность(niezdecydowanie,niepewność)

:|

Равнодушие
(obojętność)

:-e

Разочарование (rozczarowanie)

8-|

Беспокоиться (denerwować się)

:(

Хмуриться (Nachmurzyć się)

:-t

Сердиться (złościć się)

:-<

Печалиться (smucić się)

:-7

Скривиться (Krzywić się)

:-O

Орать (wow)

:[email protected]

Визжать (piszczeć)

%-6

Расслабиться (rozerwać się)

|-O

Зевать (ziewać)

:-]

Тупица (tępak, jełop, matoł, głupek)

:-Q

Курящий (palący)

:-~)

Насморк (katar)

:-{)

Усы (wąsy)

:-}

Бородатый (brodaty)

B-)

В очках ( w okularach)

[:-)

Слушать плеейр(słuchać muzykę)

 


© EDUCENTRUM Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć   Polecamy: WOS, Angielski, GeografiaStrony internetowe Warszawa