Język rosyjski - jrosyjski.pl

Darmowy kurs

Zapraszamy na darmowy kurs języka rosyjskiego od podstaw.

Subkultura

Суькультура - subkultura


Суькультура в социологии и культурологии - часть общественной культуры, отличающаяся от преобладающей - subkultura w pojęciu socjologicznym i kulturologicznym oznacza rodzaj społecznej kultury różniącej się od tradycyjnej kultury.

В более узком смысле, термин означает социальные группы людей - носителей субкультуры - w szerszym znaczenie termin ten oznacza społeczne grupy ludzi, tworzących subkultury.

Под субкультурой здесь понимается система ценностей, установок, способов поведения и жизненных стилей, которая присуща относительно мелкой социальной общности - pod pojęciem subkultury rozumie się system wartości, regulacji, sposobu bycia, stylu życia, która charakterystyczna jest (którą przypisuje się) małej społecznej grupie.

Мотивы участия подростков в неформальных объединениях и группировках - motywy udziału młodzieży w nieformalnych grupach i podgrupach


Присоединение к неформальной группе - нормальный и закономерный выбор подростка. - Przyłączenie się do nieformalnej grupy - jest zwyczajnym, prawnym wyborem młodego czlowieka.

Исследования показали, что естественные потребности подростков как потребность в- Badania wykazały,że naturalne potrzeby młodych ludzi jak : potrzeby:


в модной одежде – w modnym ubiorze
сексуальном удовольствии- zaspokojeniu seksualnym
престижных предметах- przedmiotach o prestiżowym znaczeniu
употреблении спиртного- picia alkoholu
наркотических веществ – środków norkotyzujących

и  социальные потребности как потребности в – oraz społeczne potrzeby jak:

общении- wspólnota
самоутверждении- nabieranie pewnośći siebie
престиж - prestiż
стремление улучшить свою жизнь – dążenie polepszyyć swoje życie.

Все это молодые люди могут  найти именно в группах о схожих интересах то есть в субкультурных группах – wszystko to młodzi ludzie mogą znaleźć w grupach o podobnych zainteresowaniach to znaczy w grupach subkulturowych.

Причины вступления в суькультурные группы: przyczyny wstąpienia do grupy subkulturowej:


Одиночество - samotność
непонимание родителей – niezrozumienie przez rodziców
стремление к защищенности – dążenie do bronienia się
обособленность –wyzwolenie się
подражание - naśladowanie
свобода - wolność
эмоциональная потребность –potrzeba emocjonalna
стремление компенсировать недостатки традиционных институтов семьи и школы – dążenie kompensacji braku rodzinnej więzi czy problemów w szkole
Черты характера, которые нравятся им в подростках из группировок- cechy charakteru, które posiadają koledzy z grupy.   
смелость – śmiałość
независимость – niezależność

Виды суькультур – rodzaje subkultur


Хиппи
Толкинисты
Байкеры
Растаманы
Хакеры
Эмо
Скинхеды
Панки
Готы
Металлисты
hipisi
Tolkieniści
motocykliści
rastamani
hakerzy
emo
skinheadzi
punki
goci
metalowcy

© EDUCENTRUM Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć   Polecamy: WOS, Angielski, GeografiaStrony internetowe Warszawa