Język rosyjski - jrosyjski.pl

Darmowy kurs

Zapraszamy na darmowy kurs języka rosyjskiego od podstaw.

Teatr

Słownictwo związane z teatrem

Театр - teatr
Театральный - teatralny
Театральное произведение – sztuka teatralna
Драма – dramat
Драматический – dramatyczny
Драматизм – dramatyzm
Пьеса полна драматизма – sztuka jest przepojona dramatyzmem
Драматичность положения – dramatyczność sytuacji
Драматичность - dramatyczność
Античность - antyczność
Современность – wsółczesność
Современный -współczesny
Комедия – komedia
Комедийный -komediowy
трагедия – tragedia
трагедийный –tragediowy
трагизм –tragizm, tragiczność
пьеса для чтения – sztuka teatralna przeznaczona do czytania
мелодрама - melodramat
водевиль- wodewil
фарс - farsa
Античная драма – dramat antyczny
Современная драма – dramat wsółczesny
Детские театры – teatry dla dzieci
Японская драматургия –dramaturgia japońska
Китайская драматургия – dramaturgia chińska
Средневековая драма – dramat średniowieczny
Драма Ренессанса – dramat odrodzenia, renesansa
Елизаветинская драма – dramat elżbietański
Испанская драма – dramat hiszpański
Классическая драма – dramat klasyczny
Романтическая драма – dramat romantyczny
Реалистическая драма – dramat realistyczny
Натуралистическая драма – dramat naturalistyczny
Импрессионистская драма –dramat impresionistyczny
Символистская драма – dramat symboliczny
Экспрессионистская драма- dramat ekspresjonistyczny
Постановка – inscenizacja
Пьеса – sztuka teatralna
Опера - opera
Оперный – operowy
Мюзикл - musical
Балет –balet
Кукольный - lalkarski
В театре мы можем посмотреть: - w teatrze możemy zobaczyć, obejrzeć :
Спектакль - spektakl
Пьесу- sztukę
Драму - dramat
Комедию - komedię
Постановку – sztukę teatralną
Спектакль может : spektakl może
Идти - iść
Спектакль можно ставить – spektakl można wystawić
Спектакль можно поставить - spektakl można wystawić
Возобновить - wznowić
Снять – zdjąć
Театральная афиша –ogłoszenie teatralne
Премьера - premiera
Репертуар  - repertuar
Касса – kasa
Билет/ Билеты – bilet/ bilety
Билеты можно – bilety można
Купить - kupić
Заказать - zamówić
Гардероб - garderoba
Вешалка - szatnia
Номерок - numerek
Программа - program
Зрительный зал – sala teatralna / sala widowiskowa
Ряд - rząd
Сидеть в передних рядах - siedzieć w przednich rzędach
Сидеть в задних рядах – siedzieć w tylnich rzędach
Зритель/Зрители- widz/ widzowie
Публика - publika
Зрители аплодируют – widzowie biją brawa
Аплодировать – oklaskiwać/ bić brawa
Антракт - przerwa
Сцена - scena
Сценическое пространство – przestrzeń sceniczna
Декорация / Декорации– dekoracja/ dekoracje
Места далеко от сцены – miejsca daleko od sceny
Занавес может: kurtyna może:
Подниматься – podnieść się
Занавес поднимается – kurtyna podnosi się
Опускаться – opuścić się
Занавес опускается – kurtyna opuszcza się
Актëр - aktor
Актриса – aktorka
Актëры - aktorzy
Выступать на сцене –wystąpić na scenie
Исполнять роль – grać rolę
Исполнять  главную роль – grać główną rolę
Мастера театра –mistrzowie teatru
Режиссëр - reżyser
Художник – artysta
Композитор - kompozytor
Прославленный театр – znany teatr
Известный актëр – znany aktor
Известная актрися – znana aktorka
Известные актëры – znani aktorzy
Замечательный актëр – wspaniały aktor
Замечательная актриса – wspaniała aktorka
Замечательные актëры – wspaniali aktorzy
Театр это вид тскусства – teatr jest formą sztuki
Рецензия /рецензии – recenzja/ recenzje
Театральный критик – krytyk teatralny
© EDUCENTRUM Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć   Polecamy: WOS, Angielski, GeografiaStrony internetowe Warszawa