Język rosyjski - jrosyjski.pl

Darmowy kurs

Zapraszamy na darmowy kurs języka rosyjskiego od podstaw.

Zwroty grzecznościowe

Zwroty grzecznościowe: zwracanie się do kogoś z prośbą

Просьба - prośba

 

 

Будьте добры - Pan będzie łaskaw/ Pani będzie łaskawa

Будьте добры, помогите - Pan będzie łaskaw/ pani będzie łaskawa i mi pomoże

Будьте любезны

Будьте любезны, скажите мне , пожалуйста....- proszę powiedzieć z łaski swojej....

Можно вам помочь?

W czym mogę Panu/ Pani pomóc?

Покажите, пожалуйста

Proszę mi pokazać

Объясните мне, пожалуйста

Proszę mi wytłumaczyć

Прошу... - proszę...

Прошу, скажите мне , пожалуйста как мне добраться до университета?- Proszę mi powiedzieć ,jak mam sie dostać do uniwersytetu?

Скажите , пожалуйста...

proszę powiedzieć/ Niech mi Pan/ Pani powie...

Простите... - wybaczcie...

wybaczcie/ Niech Pani / Pan wybaczy...

 

 • Обрашение с просьбой к незнакомым : -zwracanie się z prośbą do nieznajomej osoby 

Простите , Вы мне можете сказать где находится остановка метро?

Wybaczcie (niech Pan/ pani wybaczy), może mi pan/ pani powiedzieć gdzie znajduje się przystanek metra?

Будте добры, скажите мне пожалуйста, где находится остановка метро?

Pan będzie łaskaw/ pani będzie łaskawa i powie mi proszę, gdzie znajduje się przystanek metra?

Если обрашаемся к молодому человеку можем сказать : jeśli zwracamy sie do osoby młodej możemy powiedzieć:

Молодой человек, вы можете мне сказать...?- Młody człowieku, możesz mi powiedzieć...?

Если обрашаемся к пожилым людям можем сказать : - jeśli zwracamy sie do osoby starszej możemy powiedzieć:

 

 

Простите за беспокойство,мне надо добраться до остановки метра, вы бы не могли мне сказать как мне там добраться?- Wybaczcie ( niech Pan / Pani wybaczy), że przeszkadzam, muszę sie dostać do przystanku metra, mogłaby Pani/ Pan powiedzieć mi jak mam się tam dostać?

 • Обратиться с просьбой к незнакомым можно и по-другому : -zwrócić się z prośbą do nieznajomej osoby można i w inny sposób: 

 

Покажите, пожалуйста где остановка метро?

Mogłaby mi Pani / Mógłby mi Pan powiedzieć gdzie znajduje się przystanek metra?

Объясните мне, пожалуйста как добраться до остановки метра

Proszę mi wytłumaczyć, jak mam się dostać do przystanku metra

Благодарность

podziękowanie

Благодарить

podziękować

Спасибо ( за что? Именительный падеж)

Dziękuję ( za co? mianownik)

Спасибо за помочь

Dziękuję za pomoc

Спасибо за внимание

Dziękuję za uwagę

 • Благодарность можно выразить другими словами как: - podziękowanie można wyrazić innymi słowami jak:

Можно быть-można być:

 

 

 

чрезвычайно благодарным- niezmiernie wdzięcznym

 • Я вам чрезвычайно благодарен- jestem Panu/Pani/ Wam niezmiernie wdzięczny

 • Она своей подруге чрезвычайно благодарна- ona jest swojej przyjaciólce niezmiernie wdzięczna

 • Мы вам чрезвычайно благодарны- jesteśmy Wam nuezmiernie wdzięczni

Искренне благодарным- szczerze wdzięcznym

 • Я искренне вам благодарен- jestem Pani/ Panu/ Państwu szczerze wdzięczny

 • Катя Павлу искренне благодарна- Kasia jest Pawłowi szczerze wdzięczna

 • Мы вам искренне благодарны- Jesteśmy Wam szczerze wdzięczni

Należy pamiętać, że podczas używania zwrotów gzecznościowych występują krótkie formy przymuitnika jak:

 • Он добр \ она добра \они добры - on jest dobry/ ona jest dobra/ oni są dobrzy

 • Он благодарен \ она благодарна \ они благодарны- on jest wdzięczny/ ona jest wdzięczna/ oni są wdzieczni

 • Он занят\ она занята\ они заняты- on jest zajęty/ ona jest zajęta/ oni są zajęci

 

 

На просьбу можем ответить положительно и отрицательно- na prośbę mozemy odpowiedzieć pozytywnie lub negatywnie

 • Отрицательный ответ - pozytywna odpowiedź

 

 

Нет , спасибо - nie , dziękuję

Антон ты закуришь со мной?- Anton zapalisz ze mną?

Нет, спасибо - nie, dziękuję

 

К сожалению -niestety

Ты можешь мне помочь сделать домашнее задание? - możesz mi pomóc odrobić zadanie domowe?

К сожалению, я не могу, у меня нет теперь времени, я могу помочь тебе вечером. - Niestety nie mogę ,nie mam teraz czasu, mogę ci pomóc wieczorem.

 

Я занят - jestem zajęty

Миша ты можешь пойти со мной за покупками?- Misza, możesz pójść ze mną na zakupy?

Павел извини, но я занят- Wybacz Paweł, ale jestem zajęty

 

Очень жал -Bardzo żałuję

Миша а может быть мы пойдем в кино?- Misza może byśmy poszli do kina?

Очень жал, но сегодня я не могу- bardzo żałuję, ale dzisiaj nie mogę

 

Извини - wybacz

Катя мне надо идти к врачу, ты можешь посидеть с моим ребëнком?- Kasiu muszę iść do lekarza, mogłabyś posiedzieć z moim dzieckiem?

Соня, извини, но я не могу, у меня много работы- Soniu wybacz ale nie mogę, mam dużo pracy.

 

 

 • Положительный ответ- negatywna odpowiedź

 

 

С большим удовольствием - z wielką przyjemnością

Антон, ты пойдешь со мной на прогулку?- Anton, pójdziesz ze mną na spacer?

С большим удовольствием я пойду с тобой на прогулку- z wielką przyjemnością pójdę z tobą na spacer

 

Конечно - oczywiście

Миша пойдем на дискотеку сегодня?- Misza pójdziemy dzisiaj na dyskotekę?

Да, конечно я могу пойти- oczywiście, mogę pojść

 

С удовольствием - z przyjemnością

Ты можешь мне помочь сделать домашнее задание?- Możesz mi pomóc odrobić zadanie domowe?

Я тебя с удовольствием помогу сделать домашнее задание- z przyjemnością pomogę ci w odrabianiu zadania domowego.

 

Не возражаю - nie protestuję/ nie mam nic przeciwko

Может быть пойти сегодня в кино?- może by tak pójść dzisiaj do kina?

Не возражаю мы можем пойти в кино- nie mam nic przeciwko, możemy pójść do kina.

 

Прекрасно - wspaniale

Катя , у меня харошая идея, а может быть завтра мы поедем на экскурсию?- Kasia, mam dobry (świetny) pomysł , może by tak pojechałybyśmy jutro na wycieczkę?

Прекрасно, я так хочу ехать на экскурсию- wspaniale, tak bardzo chcę jechać na wycieczkę.

 

 

прочитай диалог и постарайся его самостоятельно перевести- przeczytaj dialog i postaraj się go samodzielnie przetłumaczyć

 

Антон : Привет Павел!

Павел : Привет Антон! Антон сколько лет, сколька зим. Как дела?. Антон я тебя уже давно не видел.

Антон : Павел , ты знаешь вчера у меня родился сын.

Павел : Антон я тебя поздравляю с рождением сына.

Антон : Спасибо. Павел у меня проблема, у меня нет денег, ты мне можешь одолжить деньги?. Мне надо купить детскую коляску.

Павел : Канечно, Антон. Сколько тебе нужно?

Антон : Спасибо огромное. Павел ты хороший друг. Мне надо 1000 злотых.

Я тебе скоро все отдам.

 

Anton : Cześć Paweł!

Paweł : Cześć Anton!. Anton co słychać? (jak leci?). Anton dawno cię (już) nie widziałem.

Anton : Paweł, czy wiesz, ze wczoraj urodził mi się syn.

Paweł : Anton gratuluję ci syna.

Anton : Dziękuję. Paweł mam problem, nie mam pieniędzy, czy mógłbyś mi pożyczyć? Muszę kupić wózek dla dziecka.

Paweł : Oczywiście Anton. Ile potrzebujesz?

Anton : Dizękuję ci bardzo . Paweł jesteś dobrym przyjacielem. Potrzebuję 1000 złotych. Oddam ci szybko.

© EDUCENTRUM Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć   Polecamy: WOS, Angielski, GeografiaStrony internetowe Warszawa