Hotel

Гостиница / Гостиницы - hotel, hotele


однозвездочная гостиница- hotel jednogwiazdkowy
Двухзвездочная гостиница- hotel dwugwiazdkowy
трехзвездочная  гостиница- hotel trzygwizadkowy
Четырехзвездочная гостиница- hotel czterogwiazdkowy
Пятизвездочная гостиница- hotel pięciogwiazdkowy

Akademik, hostel i apartament


Общежитие\ Общежития - Akademik/ akademiki
хостел - hostel
Апартамент\ Апартаменты - Апартаменты по европейским стандартам- apartamenty o standarcie europejskim

Снимать номер на - wynająć pokój na


Снимать номер на одну сутку – wynająć pokój na dobę
Снимать номер на двое суток - wynająć pokój na dwie doby
Снимать номер на трое суток - wynająć pokój na trzy doby
Снимать номер на четверо суток - wynająć pokój na cztery doby
Снимать номер на пятеро суток - wynająć pokój na pięć dób
Снимать номер на шестеро суток - wynająć pokój na sześć dób
Снимать номер на семеро суток - wynająć pokój na siedem dób

Номер –pokój


Снять номер  на сутки – wynająć pokój na doby
крайне дорогой и специфичный номер для новобрачных – bardzo drogi i specyficzny pokój dla nowożeńców
номер VIP-люкс – pokój dla Vipów luks
номер в подходящей по цене или адресу гостинице – pokój w dogodnej cenie lub według adresu hotelu
Номер в гостинице класса- klasy pokoju w hotelu
класс: стандарт – klasa standart
класс: бизнес – klasa biznes
класс: премиум – klasa premium

Суток / сутки
Найти место в гостинице
Ключ от – klucz od
Завтрак в номер
Разбудите меня в ...
Вызовите мне такси
Забронировать номер – zarezerwować pokój
doba / doby
Znajdź miejsce w hotelu
Ключ от номера – klucz od pokoju
śniadanie do pokoju
obudźcie mnie o...
wezwijcie dla mnie taksówkę
забронировать номер в подходящей по цене или адресу гостинице – zarezerwować pokój w dogodnej cenie lub adresu hotelu

Гостиница нужно когда мы: - hotel jest przydatny( potrzebny) kiedy


Едем на экскурсию в другой город- jedziemy na wycieczkę do innego miasta
Едем на экскурсию в другую страну/ за границу – jedziemy na wycieczke do innego państwa/ za granicę
Едем на : jedziemy na:
Отдых - odpoczynek
Выставки – wystawę
Выставка - wystawa
деловые встречи – spotkania biznesowe ( z pracy)
деловая встреча – spotkanie służbowe
семинары – seminaria
семинар - seminarium
обучение - naukę
встречи с родственниками- spotkania z rodziną
командировку- wyjzad służbowy
командировка – wyjazd służbowy

класс гостиницы (количество звездочек) - klasa hoteli (liczna gwiazdek)

В гостиница с одной звездой обычно находится: - W hotelu jednogwiazdkowym zazwyczaj znajduje się:

этаж - piętro

белье - pościel

 полотенце - ręcznik

Удобства -wygody

Двухзвездочная гостиница отличается от гостиницы с одной звездой только : - hotel dwugwiazdkowy różni sie od hotelu z jedną gwiazdką tylko:

В гостинице с тремя звездами гораздо комфортнее: -w hotelu z trzema gwiazdkami żyje się o wiele wygodniej

В ней находится : w hotelu znajduje się :

смена белья раз в три дня и полотенец каждый день - zmiana pościeli raz na trzy dni i ręczników każdego dnia (codziennie)

В четырехзвездочной гостинице помимо всех вышеперечисленных удобств будет: салон красоты - w hotelu czterogwiazdkowym oprócz wszystkich wyżej wymienionych wygód są: