Odpowiedzi poziom rozszerzony arkusz 1. Matura rosyjski 2006

Pobierz odpowiedzi do arkusza 1 z matury z 2006 roku dla poziomu rozszerzonego:
http://www.jrosyjski.pl/Matura/Arkusze-2006/Poziom-rozszerzony/odpowiedzi_arkusz1.pdf